วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

144/440 Antenna


The Home brew Antenna design by DK7ZB.
I made by 10mm. Aluminum tube.This is for starting to chat via satellite.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น